Aby zapisać się na kurs i przygotować do egzaminu na prawo jazdy w wybranej kategorii:

Zgodnie z najnowszymi przepisami, osoby chcące zapisać się na kurs muszą mieć aktywny Profil PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Można go otrzymać w Urzędzie Miasta bądź Starostwie w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców według swojego miejsca zamieszkania.

Dokumenty wymagane do uzyskania Profilu PKK

wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełniamy na miejscu lub w urzędzie) fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (takie jak do paszportu) zaświadczenie lekarskie (można badania wykonać u nas w OSK) zgoda rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich) obecnie posiadane prawo jazdy (jak posiadam).

Profil PPK

Osoba, która chce uzyskać Profil PKK osobiście składa wniosek wraz z załącznikami (badania, fotografia, dowód osobisty do wglądu) w Wydziale Ewidencji Kierowców i Pojazdów

Osoba, która chce uzyskać Profil PKK składa wymagane dokumenty wraz z załącznikami przez swój profil na Platformie e-PUAP.

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy,

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;